Přehrada

Údolní nádrž na řece Morávka byla jako vodárenský zdroj ke krytí narůstajících požadavků na zajištění pitné vody vybudována v letech 1961 až 1967.

Účelem vodního díla je kromě zlepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Rekreační využití je značně omezeno v rámci pásma hygienické ochrany. Platí zde zákaz koupání, rybolovu atp.

Vytéká odtud říčka Morávka (přírodní památka) s kaňonovitým profilem přirozeného štěrkonosného toku s řadou skalních prahů a peřejí. Celý její horní tok po Vyšní Lhoty byl navrhován do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.

Přehradní těleso tvoří homogenní hráz o celkovém objemu 652 000 m3 s návodním těsnicím pláštěm. Podloží hráze je těsněno injekční clonou do hloubky 15 až 70 m.

Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po několik měsíců vypuštěna. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC, testovanou v Itálii. Jde o premiéru takového technického řešení těsnění hráze v rámci střední a východní Evropy. Vyvolává nemalý zájem domácích i zahraničních odborníků.

V rámci rekonstrukce byla rovněž zřízena nová obtoková štola (3×3,5 m) v pravém svahu o délce 386 m a drenážní štola v levém svahu délky 109 m.

Základní technické údaje:

Povodí nádrže 63,3 km2
Délka hráze v koruně 396,0 m
Max. výška hráze 39,0 m

Celkový objem nádrže 12,1 mil. m3
z toho objem zásobní 4,9 mil. m3
retenční 6,7 mil. m3
stálý 0,5 mil. m3

Délka záplavy 2,8 km
Šířka záplavy 0,2 km
Zatopená plocha 79,5 ha
Zaručený odtok 0,59 m3/s

prehrada

PŘÍČNÝ ŘEZ HRÁZÍ
1.netříděný štěrk   2.čistý štěrk   3.kámen z výlomu v podloží   4.filtr   5.drcený štěrk   6.asfaltobetonový štít   7.PVC fólie (Sibelon)   8.injekční clona   9.kamenný drén   a.údolní štěrk   b.pískovec
rezervace online

Zobrazit rezervační formulář


NAŠE NOVINKY

 • Volné termíny

  Volné termíny:

  termíny dle tel. domluvy:

  606 862 947

 • Sleva na rekreační pobyty

  Za Vámi objednaný opakovaný pobyt v našem hotelu Vás odměníme věrnostní slevou až 10% a slevou 5% na rekreační pobyty na 7 nocí a déle.

 • Jídelníček

  Stravování na Morávce v hotelu U PŘEHRADY

  Více o možnosti stravování >